MoreWay, uw partner voor signalisatie.
Vind de weg naar uw bedrijf !

Wij beschikken over een zeer divers team zowel op het terrein als intern. Onze grafische medewerkers zorgen voor de opmaak van de cartografische plannen, drukproeven totems, lay-out van wegwijzers, voorstudie ontwerpen, en veel meer!

Signalisatiestudie - MoreWay
Signalisatiestudie
Deze post omvat een grondige studie op maat, het uitwerken van een geactualiseerd cartografisch plan van de totale bedrijvenzone, gebouwen of gebouw resulterend in een concreet voorstel van bewegwijzering in de vorm van een visuele presentatie.
meer info
Diegem - Park Lane - Cofinimmo - Welkomstotem buiten 05
Bewegwijzering
De wegwijzers worden volgens, in overeenstemming met de normen van de studie van het VIM uitgewerkt. Deze wegwijzers hebben de vereiste afmetingen, zijn volgens, in overeenstemming met Standaardbestek 250 en volgen de duidelijke kleurenweergave en uitlijning van de pijlen die terug te vinden zijn in de studie van het VIM.
meer info
Totempaal op bedrijventerrein Merksplas - MoreWay
Totems
Om een optimale bewegwijzering te bekomen, stellen wij totems voor aan de ingang van elk bedrijf. Deze totems geven de correcte zone (in kleur), huisnummer, straatnaam en firmanaam weer van elk bedrijf.
meer info
shutterstock_1412405411
Evacuatieplannen en veiligheidspictogrammen
Iedere werkgever is volgens de Belgische wetgeving verplicht om evacuatieplannen te voorzien waar mensen tewerkgesteld zijn. Niet alleen werkgevers, maar ook verhuurders van kantoren moeten evacuatieplannen voorzien. Zie dit niet enkel als een verplichting, maar vooral als een hulp om het gebouw veilig en vlug te kunnen verlaten in geval van nood.
meer info
Infobord - MoreWay
Infoborden
Elke bezoeker van het bedrijventerrein moet bij het binnenrijden van het terrein de mogelijkheid hebben om op te zoeken waar het bedrijf ligt waar hij/zij naar op zoek is. Idealiter vindt men dus aan de belangrijkste invalswegen van het terrein een infobord terug met een plattegrond van het bedrijventerrein met aanduiding van alle straten en alle ingangen van de bedrijven.
meer info
hdr
Tailormade
Wij helpen de property managers bij het beheren van hun gebouwen. Huurders komen en gaan. Niets is frustrerend om de aanpassingen van de namen op borden, panelen of parkingborden te moeten opvolgen. MoreWay heeft daarvoor een “tailormade” tool ontworpen.
meer info
Account Management - MoreWay
Account management
Wij helpen de property managers bij het beheren van hun gebouwen. Huurders komen en gaan. Niets is frustrerend om de aanpassingen van de namen op borden, panelen of parkingborden te moeten opvolgen. MoreWay heeft daarvoor een “tailormade” tool ontworpen.
meer info