Evacuatieplannen & veiligheidspictogrammen

1. Wat zijn evacuatieplannen en veiligheidspictrogrammen?

Een plan, voorzien van pictogrammen wordt geprint en na controle wordt een definitief plan, samen met een legende en de nodige tekst, opnieuw afgedrukt in kleur. Het aantal plannen wordt bepaald door de grootte van het gebouw. En meer bepaald door het aantal toegangen en verdiepingen. Na uw goedkeuring worden de plannen in een kader geplaatst. Deze kaders bevestigen we dan op de voorziene plaatsen.

Een evacuatieplan is de plattegrond van een gebouw en van de verdieping waarop jij je bevindt. Op die plattegrond is de werkgever verplicht om aan aantal elementen aan te duiden met pictogrammen.

2. Wat doet Moreway?

Aan de hand van een studie ter plaatse of van bestaande grondplannen met opmaak wordt een voorlopig evacuatieplan opgesteld. Een plan op A3-formaat wordt met de nodige software gedigitaliseerd en bewaard op computer.

Ons team, gespecialiseerd in brandbeveiliging en noodsituaties, bestudeert daarna de plannen en bepaalt de posities van de pictogrammen.

3. Wat is het voordeel voor u?

Iedere werkgever is volgens de Belgische wetgeving verplicht om evacuatieplannen te voorzien waar mensen tewerkgesteld zijn. Niet alleen werkgevers, maar ook verhuurders van kantoren moeten evacuatieplannen voorzien.  Zie dit niet enkel als een verplichting, maar vooral als een hulp om het gebouw veilig en vlug te kunnen verlaten in geval van nood.