Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden en engageert u zich ertoe om deze na te leven. Deze website stelt informatie beschikbaar over Maps4Industry, met maatschappelijke zetel in België te Vosselarestraat 71C, 9850 Landegem en ondernemingsnummer 0537.558.954.
Maps4Industry besteedt veel aandacht en zorg aan haar website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks de inspanningen, kan Maps4Industry evenwel niet garanderen dat haar website(s) of andere informatiekanalen vrij zijn van tekortkomingen of onjuistheden. Als u zou vaststellen dat bepaalde informatie toch tekortkomingen of onjuistheden vertoont, kan u deze melden per e-mail via en zal Maps4Industry het nodige doen om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Maps4Industry kan in geen geval tegenover wie dan ook aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van (de informatie op) haar website(s) of andere informatiekanalen.
Alle informatie op de website(s) of ander informatiekanalen van Maps4Industry is steeds van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek zijn voor een bepaalde persoon, entiteit, onroerend goed of (woon-)eenheid. U mag deze informatie niet als
een juridisch bindend beschouwen. Deze informatie is louter indicatief en hieruit kunnen geen rechten en verplichtingen worden afgeleid, tenzij deze worden opgenomen in een geldig ondertekend document.

 

Privacy statement

Verwerkingsdoeleinden

Indien gebruik makend van Google Analytics:
Wanneer u naar onze website surft, bewaren wij bepaalde gegevens van u in statistieken (Google Analytics). Die gegevens omvatten het browsertype, IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt en de domeinnaam van de website die u naar onze website doorverwezen heeft. Deze statistieken gebruiken we om het surfgedrag van onze bezoekers te analyseren. Op basis daarvan kunnen wij onze website optimaliseren voor onze gebruikers. De statistieken zijn compleet anoniem.
Persoonsgegevens worden voor diverse doeleinden verwerkt. Wij waken er echter over dat wij enkel de gegevens verzamelen en verwerken die toereikend zijn, ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Maps4Industry verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Rechtsgronden voor de verwerking

Als u op onze website het contactformulier invult, houden we de persoonsgegevens bij. We slaan uw voornaam, achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, boodschap, IP-adres en het tijdstip van verzenden betrouwbaar op.
Wanneer u zich inschrijft op onze nieuwsbrief , slaan we uw e-mailadres op. Dit hebben we nodig om u de nieuwsbrief te kunnen versturen. Uw e-mailadres wordt veilig opgeslagen bij Mailchimp. Mailchimp beveiligt uw data en maakt deel uit van een gecertificeerd EU-U.S. Privacy Shield Framework en respecteert dus uw privacy.
Als u klant bij ons bent, slaan we ook uw contact- en facturatiegegevens op. Die gegevens zijn nodig om de samenwerking vlot te laten verlopen.
Overmaken aan derden Enkel Maps4Industry gebruikt uw gegevens. Wij delen uw data dus NIET met derden.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze website. In geval van een geschil zijn enkel de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent (België) bevoegd.